/Files/images/pershe_veresnya/SAR_5868.JPG

Звіт директора школи за 2016-2017 навчальний рік

17 червня 2017 року директор школи Самойленко-Граждан Г.В. звітувала про діяльність навчального закладу перед батьками, громадкістю села, колективом школи.

Щорічно директор школи Самойленко-Граждан Г.В. звітує про діяльність навчального закладу перед педагогічним колективом, батьками.

Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю сьогодні я, як директор школи, звітую про персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти за 2016-2017 навчальний рік.

Слухали: директора Літківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М.П. Стельмаха Самойленко-Граждан Ганну Василівну про свою діяльність на посаді протягом 2016-2017 навчального року. Звіт складався з розділів, а саме:

– загальна інформація про школу;
– кадрове забезпечення закладу;

– методична робота;

– навчальна діяльність учнів;

– зовнішнє незалежне оцінювання;

– виховна та позакласна робота;

– правовиховна робота;

– соціальний захист;

– профорієнтаційна робота;

– співпраця з батьками;

– збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників;

– стан охорони праці та безпеки життєдіяльності;

– фінансово–господарська діяльність;

– управлінська діяльність.

Вона розкрила в повному обсязі всю роботу закладу в 2016-2017 навчальному році. Відмітила як позитивні, так і негативні сторони діяльності.

Ухвалили: Визначити роботу закладу в цілому в 2016-2017 навчальному році

та роботу адміністрації на достатньому рівні та намітити завдання на

наступний 2017- 2018 навчальний рік.

Діяльність школи у 2016-2017 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми "Вчитель", наказу МОН України від 30.09.10 № 926/910 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти, з урахуванням результатів роботи школи за 2016-2017навчальний рік та спрямована на:

• удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;

• продовження роботи над проблемою особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;

• створення належного навчально-виховного середовища для учнів початкових та п'ятого класів, які навчатимуться за новим Державним стандартом через удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, початкової школи, зокрема.;

• підвищення ефективності роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів.

• підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах.

• розширення мережі гуртків, організація співпраці з позашкільними навчальними закладами та батьками.

У звіті було висвітлені наступні питання

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

1.1. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

1.3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

2. Ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

4. Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров”я учнів та педагогічних працівників.

5.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників.

5.2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

5.3. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

5.4. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

5.5. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

5.6. Стан дитячого травматизму.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, громадською радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Визнано: роботу діяльності навчального закладу у 2016-2017 навчальному році вважати на доствтньому рівні.

Кiлькiсть переглядiв: 1718

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.